ANALÝZA KVALITY VODY.

VÝRAZNE ZRÝCHLENÁ.

PRENOSNÝ PARALELNÝ ANALYZÁTOR™ (PPA) HACH SL1000
device
PRENOSNÝ PARALELNÝ ANALYZÁTOR™ (PPA) HACH SL1000
PRENOSNÝ PARALELNÝ
ANALYZÁTOR™ (PPA) HACH SL1000
SL1000 Portable Parallel Analyzer
Hach PPA

3 kroky k rýchlej, vysoko presnej analýze vody.

1. Vložte reagencie Chemkey™

2. Ponorte do vzorky vody

3. Odčítajte výsledok

Žiadne nulovanie, žiadne miešanie, žiadne trepanie, bez manipulácie s chemikáliami alebo vialkami.

video
video
  • Vylúčte manuálne kroky, ktoré môžu spôsobiť variabilitu, dokonca aj v prípade, že ich vykonávajú skúsení technici. Automatizácia a vnútorná kontrola teploty zabezpečujú konzistentnosť a opakovateľnosť celého procesu, pričom sa používajú rovnaké procesy a reagencie ako pri súčasných metódach HACH.
  • V jedinom prístroji sa spája možnosť kolorimetrických i elektrochemických analýz v rámci terénnej súpravy vyžadujúcej menšie množstvo rozmerného príslušenstva. Manipulácia s práškovými reagenciami alebo sklenenými vialkami viac nie je potrebná. Reakcie prebiehajú v CHEMKEY, ktoré obsahujú všetky potrebné chemikálie.
  • Vykonajte paralelne až päť kolorimetrické merania a dve merania so sondou a dokončite celú sadu analýz za 25 % času**. Vykonajte na mieste viac analýz, získajte potrebné výsledky rýchlejšie a navštívte počas pracovnej zmeny viacero miest.
video

Posúďte sami ten rozdiel

Pozrite si Analytickú výzvu v reálnom čase od Hach a uvidíte, čo sa stane, keď starý spôsob čelí reálnej situácii. Je čas na vnesenie nového a opustenie starého? Posúďte sami.

PREHRAŤ VIDEO
video

Analyzované parametre

KOLORIMETRICKÉ ANALÝZY

Až päť analýz súbežne pomocou reagencií Chemkey**

Celkový chlór* | Voľný chlór* | Chlór, vysoký rozsah* | Voľný amoniak | Kombinovaný voľný a celkový amoniak | Monochlóramín | Dusitany | Celkový amoniak | Meď | Tvrdosť, vysoký rozsah | Celková alkalita, vysoký rozsah | Celková alkalita, nízky rozsah | Tvrdosť, nízky rozsah | Ortofosforečnany, nízky rozsah | Ortofosforečnany, vysoký rozsah | Rozpustené železo

MERANIA S ELEKTRÓDOU

Až dve súbežné analýzy za pomoci Hach IntelliCAL™ elektród

pH | Konduktivita | Salinita*** | Redox elektróda | Rozpustený kyslík (Teplota obsiahnutá v každej elektróde)

*Schválené EPA pre voľný a celkový chlór. Metóda 10260 spoločnosti Hach. Schválené organizáciou USEPA pre stanovenie voľného a celkového chlóru v pitnej vode.
**S použitím kombinovaného Chemkey pre voľný a celkový amoniak
***S použitím elektródy konduktivity

Reagencie Chemkey™: spoľahlivá chémia vo vylepšenom balení

Reagencie Chemkey pracujú s rovnakými pracovnými krokmi, ktorým už desaťročia dôverujete – teraz v jednoduchom balení.

ChemKey