ANALÝZA KVALITY VODY.

VÝRAZNĚ EFEKTIVNĚJŠÍ.

SL1000 PŘENOSNÝ PARALELNÍ ANALYZÁTOR™ (PPA) SPOLEČNOSTI HACH
device
SL1000 PŘENOSNÝ PARALELNÍ ANALYZÁTOR™ (PPA) SPOLEČNOSTI HACH
SL1000 PŘENOSNÝ PARALELNÍ ANALYZÁTOR™ (PPA) SPOLEČNOSTI HACH
SL1000 Portable Parallel Analyzer
Hach PPA

3 kroky pro rychlejší, velmi přesnou analýzu vody.

1. Vložte reagencie Chemkey™

2. Ponořte do vzorku vody

3. Odečtěte výsledek

Žádné nulování, žádné míchání, žádné protřepávání, bez manipulace s chemikáliemi nebo kyvetami.

video
video
  • Vyhněte se manuálním krokům, které mohou vést k variabilitě, i když jsou provedeny zkušenými profesionály. Automatizace a vnitřní kontrola teploty zajišťují konzistentnost a opakovatelnost celého procesu, a to při používání stejných postupů a reagencií jako u současných metod HACH.
  • Jediný přístroj kombinuje kolorimetrickou a elektrochemickou analýzu v terénní soupravě, která vyžaduje méně rozměrného příslušenství. Manipulace s práškovými reagenciemi ani skleněnými kyvetami není nutná. Reakce probíhají v CHEMKEY, které obsahují všechny potřebné chemikálie.
  • Proveďte paralelně až pět kolorimetrická měření a dvě měření elektrodou a dokončete celou analýzu za čtvrtinu času**. Vykonejte více analýz v terénu, získejte potřebné výsledky rychleji a navštivte v rámci každé pracovní směny více odběrných míst.
video

Podívejte se na ten rozdíl sami

Podívejte se na Analytickou výzvu v reálném čase od společnosti HACH a uvidíte, co se stane, když se při reálné analýze "postaví tváří v tvář" starý a nový způsob. Je to čas pro nahrazení starého způsobu novým? Posuďte sami.

PŘEHRÁT VIDEO
video

Analyzované parametry

KOLORIMETRICKÉ TESTY

Až pět stanovení současně použitím reagencií Chemkey**

Celkový chlor* | Volný chlor* | Chlor, vysoký rozsah* | Volný amoniak | Monochloramin | Dusitany | Celkový amoniak | Kombinovaný volný a celkový amoniak | Měď | Tvrdost, vysoký rozsah | Celkové alkality, vysoký rozsah | Celkové alkality, nízký rozsah | Tvrdost, nízký rozsah | Orthofosforečnany, nízký rozsah | Orthofosforečnany, vysoký rozsah | Rozpuštěné železo

MĚŘENÍ ELEKTRODOU

Až dvě analýzy najednou použitím elektrod IntelliCAL™

pH | Konduktivita | Salinita*** | Redox elektroda | Rozpuštěný kyslík (Teplota u každé elektrody)

*Schváleno EPA pro volný a celkový chlor. Metoda 10260 společnosti HACH. Schváleno USEPA pro stanovení volného a celkového chloru v pitné vodě.
**S použitím kombinovaného Chemkey pro volný a celkový amoniak
***S použitím sondy konduktivity

Reagencie Chemkey™: spolehlivá chemie ve vylepšeném balení

Reagencie Chemkey pracují se stejnými metodami, kterým důvěřujete po desetiletí - nyní dodávané v jednoduchém, uzavřeném systému.

ChemKey