ТЕСТВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА.

ДОБРЕ ОПТИМАТИЗИРАНО.

SL1000 НА HACH ПРЕНОСИМ ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗАТОР™ (PPA)
device
SL1000 НА HACH ПРЕНОСИМ ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗАТОР™ (PPA)
SL1000 НА HACH
ПРЕНОСИМ ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗАТОР™ (PPA)
SL1000 Portable Parallel Analyzer
Hach PPA

3 стъпки за по-бързо, много точно тестване на водата.

1. Поставете Chemkey™ реагентите

2. Потопете във водна проба

3. Read Your Results

Без нулиране, разбъркване, разклащане, не се борави с химикали или кювети.

video
video
  • Избягване на субективни грешки, които могат да доведат до отклонения, дори и при опитни лаборанти. Автоматичен и вътрешен контрол на температурата прави целия процес последователен и повторим, като същевременно се прилагат едни и същи процеси и реагенти както досегашните методи на HACH.
  • Един единствен инструмент съчетава колометричното измерване и измерването със сонди в полеви комплект, който изисква по-малко обемисти аксесоари. Не се борави с прахови вложки или стъклени кювети. Всички химикали и процеси се съдържат изцяло вътре в CHEMKEY.
  • Изпълнявате паралелно до пет колометрични измервания и две измервания със сонди, и завършвате пълния тестови цикъл в 25% от времето необходимо при стандартен анализ**. Извършвате повече тестове на място, получавате резултатите, които ви трябват по-бързо, и посещавате повече точки за мониторинг при една работна смяна
video

Вижте сами разликата

Разгледайте тестовото предизвикателство на Hach в реално време и вижте какво ще се случи, когато старият и новият начин изправят инструмент срещу инструмент в реална ситуация на тестване. Време ли е за "изхвълете старото, вземете новото?" Вие решавате.

Пуснете видеото
video

Тествани параметри

КОЛОМЕТРИЧНИ ТЕСТОВЕ

До пет едновременни тествания, използвайки реагенти Chemkey**

Общ хлор* | Свободен хлор* | Хлор с висок диапазон* | Свободен амоняк | Монохлорамин | Комбиниран свободен и общ амоняк | Нитрити | Общ амоняк | Мед | Твърдост при висок диапазон | Обща Алкалност висок обхват | Обща Алкалност нисък обхват | Твърдост нисък обхват | Ортофосфат нисък обхват | Ортофосфат висок обхват | Разтворено желязо

ИЗМЕРВАНИЯ СЪС СОНДА

До два едновременни теста, използвайки сонди Hach IntelliCAL™

pH | Проводимост | Соленост*** | Сонда за редукция на окисляването | Разтворен кислород (Измерване на температура включено във всяка сонда)>

*EPA одобрени методи за свободен и общ хлор. Метод на Hach 10260. USEPA одобрен метод за определяне на свободен и общ хлор в питейната вода.
**Използване на комбиниран Chemkey за свободен и общ амоняк
***Използване на сондата за проводимост

Chemkey™ реагенти: химия, на която може да се има доверие в подобрена опаковка

Реактивите Chemkey изпълняват едни и същи стъпки на процеса, на които сте се доверявали от десетилетия - сега се доставят в подобрена самостоятелна опаковка.

ChemKey